Strona główna
 
Składki członkowskie
Członkowie organów OIPiP
Pielęgniarka/położna – funkcjonariusz publiczny
 
Wybory 2015r
 
Aktualności
Apele, Stanowiska, Opinie
Kształcenie podypl. /szkolenia
 
Kalendarium
 
Foto - serwis
Ośrodek Informacyjno- Edukacyjny OIPIP
XXVII Zjazd sprawozd. - budżetowy
 
Prawo
 
Konsultanci
 
Druki do pobrania
 
Przydatne linki
 
Konkursy
 
Kontakt
Dziś mamy: wtorek, 04-08-2015, a do końca roku pozostało: 150 dni, imieniny: Jana, DominikaKsięgozbiór online zawiera specjalistyczne, naukowe i popularnonaukowe publikacje w języku polskim z zakresu medycyny, psychologii, prawa i innych dziedzin, wydane przez renomowane polskie oficyny.

Dzięki zaawansowanej technologii i dostępowi online będzie można bezpłatnie korzystać z serwisu przez całą dobę z dowolnego miejsca.
Platforma umożliwia nie tylko czytanie książek ale również zaawansowaną pracę z tekstem.

Z zasobów biblioteki online będą Państwo mogli skorzystać składając wniosek o nadanie dostępu do Serwisu IBUK do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, której Państwo jesteście członkiem.

Procedura nadania kodu PIN:
1. członek samorządu składa wniosek do OIPiP,
2. kod PIN zostanie przesyłany na adres poczty elektronicznej.
Po uzyskaniu kodu PIN od Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych należy go uaktywnić w koncie serwisu www.libra.ibuk.pl

Wniosek do OIPiP o nadanie numeru PIN – pobierz
Instrukcja - dodanie kodu PIN otrzymanego od OIPiP - pobierz


Aktualizacja ubezpieczenia OC indywidualnej/grupowej praktyki

Przypominamy, iż zgodnie z art. 107 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. nr 112 poz. 654 z późn. zm.) pielęgniarki i położne prowadzące indywidualne i grupowe praktyki mają obowiązek dostarczenia do Okręgowej Izby aktualnych polis ubezpieczenia OC w celu naniesienia zmian w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą. Powyższe dokumenty można dostarczyć do biura OIPiP w Pile lub dokonać zgłoszenia elektronicznie poprzez wniosek o zmianę wpisu w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą
www.rpwdl.csioz.pl
Wniosek o zmianę wpisu polegający na zgłoszeniu nowego ubezpieczenia OC nie podlega opłacie.


Samorząd zawodowy Pielęgniarek i Położnych

z siedzibą w Pile

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Pile obejmuje swoim obszarem:
 • w województwie wielkopolskim:
  • powiat chodzieski
  • powiat czarnkowsko-trzcianecki
  • powiat pilski
  • powiat wągrowiecki
  • powiat złotowski
 • w województwie zachodniopomorskim
  • powiat wałecki
W Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Pile z prawem wykonywania zawodu jest zarejestrowanych 3129 osób (stan na 01 stycznia 2015r.), z czego 2777 pielęgniarek i pielęgniarzy oraz 352 położnych
UWAGA
Zgodnie z wprowadzeniem zmian w ustawie o działalności leczniczej
(Dz .U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)
Pielęgniarki/Położne wykonujące zawód medyczny w ramach praktyki zawodowej
zobowiązane są dostosować swoją działalność do przepisów ustawy w terminie
do dnia 31 grudnia 2012 r.
dokonując zmian wpisów w rejestrze.
Wnioski o zmianę wpisów są wolne od opłat.


„Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Pile
oraz Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych
przestrzegają przed firmami komercyjnymi przesyłającymi osobom które założyły działalność leczniczą, ofert dokonania wpisu w prowadzonych przez siebie rejestrach. Wpis do tych rejestrów nie upoważnia do wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Polski i nie jest wymagany przez przepisy prawa. Dane prezentowane w pismach pochodzą z ogólnodostępnej Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej w której rejestracja jest całkowicie bezpłatna.
Więcej informacji na stronie CEIDG (więcej…)"Przykład fałszywego wezwania do zapłaty"

"Stanowisko Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych"

"Dział IV Ustawy o Działalności leczniczej dotyczący rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą"

"Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r.w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru."

"Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą"

****************************************************

   do góry do góry